Pieter Verboom

Pieter Verboom

Introductie

Het beeldmateriaal is verdeeld over 5 perioden, niet alleen gekenmerkt door de tijd maar ook naar uitgangspunten. Periode 1 bestaat voornamelijk uit werkstukken uit de opleidingstijd waarvan de specialisatie ‘monumentale schilderkunst’ onder leiding van Marius de Leeuw deel uit maakt. Van een aantal uitgevoerde werken moet nog beeldmateriaal verzameld worden die later worden toegevoegd. Periode 2 wordt voornamelijk bepaald door interesse in maatschappelijke omstandgheden. De perioden 3 en 4 overlappen elkaar gedeeltelijk in de tijd maar verschillen in beeldmateriaal door de vraag naar de bronnen van het zijn te vertalen uit verhalen van weleer enerzijds en het inzicht van energie als bouwstenen anderzijds. Periode 5 is een poging om het worden, ofwel het creatieve proces, vorm te geven. Uit praktische overwegingen is een keuze uit het totaal van mijn werkstukken gekozen die in een later stadium gewijzigd en/of aangevuld kunnen worden.

Pieter Verboom signeert